تمام مظالب نوشته شده توسط : rad

درباره rad

کارسینویید تومور ها. این تومور بر خلاف تصور پیشین چندان هم خوش خیم نیست . در واقع تومور های کارسینوئید شایعترین تومور آهسته از تومور های نورواندکرین ریه که شامل تومورها با منشا سلول های کوچک هستند ؛ می باشند. این تومور های آهسته رشد پیدا می کنند و متاستاز هم بطور ناشایعی می دهند. […]